Lees meer over deze opvoedingsfilosofie die zo ruim omvattend en zo respectvol is.

Heb je nood aan ondersteuning, een klankbord of nieuwe ideeën?

Een infosessie of vorming in jouw buurt?

Kijk hier voor meer informatie.

"Een kind heeft het meest behoefte
aan liefdevolle aandacht
op het moment dat zijn gedrag
daar het minste aanleiding toe geeft."
Aletha Solter