Aware Parenting is een praktische opvoedingsfilosofie waarin een kind respectvol en integer benaderd wordt, waardoor het natuurlijke vermogen van elk mens tot helder denken, coöperatie en zelfregulering wordt gestimuleerd.

 

Het is toepasbaar vanaf de geboorte tot volwassenheid en stelt ouders en opvoeders in staat om een warme ondersteunende band te ontwikkelen met het kind. Behoeften en emoties van elke betrokkene zijn even belangrijk. Je leert stresssignalen bij je kind herkennen en er constructief op te reageren. Je krijgt inzicht in "moeilijk gedrag" of heftige emoties bij kinderen zodat je er ondersteunend op kan reageren. Begrenzing en liefdevolle aandacht gaan hand in hand.

 

Aware Parenting is gebaseerd op 3 bouwstenen

 • hechtingsbevorderend ouderschap

 • democratische discipline zonder straf, beloning, time-out of kunstmatige consequenties

 • herstel van stress en trauma door hulp bij uiten van emoties via spel, huilen, lachen

 

Ik ben door Aletha Solter gecertificeerd als Aware Parenting Instructor.

Je kan bij mij terecht voor individuele consulten, infosessies en vorming. Zie verder voor meer informatie.

Meer weten?

Aware Parenting is ontwikkeld door Aletha Solter, ontwikkelingspsychologe (USA)

 • www.awareparenting.com

 • Boeken: verfrissend, interessant, wetenschappelijk en praktisch

  • Baby's weten wat ze willen (0 tot 2,5 jaar)

  • De taal van huilen; positief omgaan met huilen en boosheid

  • Het ongedwongen kind; ruimte geven en grenzen stellen van 2 tot 8 jaar

  • Raising drugfree kids; 100 tips for parents (nog niet vertaald)

  • Attachment Play (nog niet vertaald)