top of page

Aware Parenting
Certificatie
Transforming families around the world

Wil je "Instructeur Level 1 Aware Parenting" in Vlaanderen worden?

Wil je jouw bijdrage leveren aan de verspreiding van Aware Parenting in de wereld?

Geloof jij ook dat de wereld een heel stuk mooier zou zijn wanneer Aware Parenting breed zou toegepast worden, zowel thuis als op alle plekken waar kinderen opgevangen of onderwezen worden?

We willen graag een breed gedragen netwerk, van mensen die geloven dat opvoeden anders kan, met meer oog voor hechtingsbevorderend omgaan met kinderen, in een volledig democratisch proces en met diep begrip van trauma en het zelfherstellend vermogen van kinderen.

Ik ben level 2 instructeur en ben reeds 10 jaar bezig met het toepassen, verspreiden en bekendmaken van Aware Parenting.

Sinds kort ben ik ook de regionale coördinator voor Vlaanderen, wat betekent dat ik zal instaan voor de certificatieprocedure van nieuwe kandidaten.

Je kan de drie bouwstenen van Aware Parenting hier lezen, en de 10 principes hier.

Van harte welkom!

Leen Haagdorens

Moederschap

Aanvraag tot certificatie

Alle voorwaarden waaraan je moet voldoen vind je HIER.

Doorloop ze stap voor stap.

Enkele verduidelijkingen bij de procedure hierboven:

 • De voorwaarde wat betreft "het volgen van een workshop" betreft een workshop van mezelf, van Jürgen Peeters of van Aletha Solter zelf. Francoise Somers mag ook (Franstalig).

 • Het boek "Het ongedwongen kind" komt niet meer in aanmerking om te lezen in kader van certificatie. Het is immers de vertaling van "Helping young children flourish". Dit boek werd volledig herwerkt en de nieuwe titel van het boek is "Cooperative and connected". Je dient dus dit nieuwe boek te lezen, in het Engels.

  • Samengevat: 2 Nederlandstalige boeken (De taal van huilen, Baby's weten wat ze willen) en 3 Engelstalige boeken (Cooperative and connected, Raising drug-free kids, Attachment Play).​

 • De aanbevelingsbrief mag electronisch ondertekend zijn. Ze mag ook met gewone handtekening zijn, maar dan moet je de brief inscannen (of fotograferen) en als afbeelding bij jouw aanvraag voegen.

 • Voor Vlaanderen zijn er nu nog geen extra vereisten van toepassing. Vanaf 1 oktober 2022 echter zal er extra training voorzien worden, die elke kandidaat dient te doorlopen, om op die manier elke kandidaat dieper in te werken in het "Instructeurs-werk".

Wanneer je aan alle bovenstaande criteria voldoet, en je alles hebt uitgeschreven, kun je jouw aanvraag indienen om gecertificeerd te worden:

 • Klik HIER om jouw aanvraag - met alle vereiste bijlagen - in te dienen.

 • Doe jouw betaling

  • 200 euro

  • op rekening BE19 5230 8109 5412 (Leen Haagdorens)

  • met vermelding "certificatie + jouw naam"

Na ontvangst van jouw sollicitatiemateriaal, betaling en aanbevelingsbrief/brieven, en wanneer je aan alle vereisten voldoet, zal ik contact met je opnemen om een interview (live of online) te plannen.

 

Een paar korte artikelen en informatiebladen zal jou in tussentijd worden toegestuurd om nog te lezen voor jouw interview.

Nadat je gecertificeerd bent,

 • wordt jouw naam toegevoegd aan de lijst van Aware Parenting Instructeurs.

 • ontvang je een certificaat,

 • en ook digitaal lesmateriaal (schema’s en workshopschema’s).

 • Tevens ontvang je driemaandelijks een nieuwsbrief met rapporteringen van andere Aware Parenting-instructeurs over de hele wereld en discussies over verschillende aspecten van de Aware Parenting-aanpak.

Certificering is geldig voor twee jaar met mogelijkheid tot verlenging na die tijd. 

De verlenging vereist een kort verslagje van jouw activiteiten van de afgelopen twee jaar en een verlengingsbijdrage van 50 euro. Er kunnen bijkomende vereisten zijn voor verlenging (vb het lezen van één of meerdere artikels geschreven door Aletha Solter).

Als instructeur van Aware Parenting ga je zelfstandig aan de slag. Je bent noch als werknemer noch als onderaannemer verbonden aan het Aware Parenting Instituut. Er zijn geen verwachtingen over de wijze waarop je Aware Parenting onderwijst. Het staat je vrij om zowel persoonlijke als online lessen, workshops of steungroepen aan te bieden. De enige vereiste is dat de informatie over Aware Parenting die je aan ouders geeft gebaseerd moet zijn op de inhoud van de boeken van Dr. Aletha Solter.

Contact

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Leen Haagdorens.

Wat zijn jouw voordelen als gecertificeerde instructeur?

 • Je mag de term “Aware Parenting” gebruiken in de titel van jouw lessen, workshops en andere aanbiedingen.

 • Je mag jezelf Aware Parenting-instructeur, -begeleider, – coach of - adviseur noemen.

 • Je werkt zelfstandig en je bent geen werknemer of onderaannemer van het Aware Parenting Instituut.

 • Jouw naam en contactgegevens komen in de lijst van Instructeurs op deze website.

 • Je krijgt 4-jaarlijks een nieuwsbrief vanuit Dr. Aletha Solter met nieuws, tips, ervaringen, inspiraties, en updates in voortschrijdend inzicht.

 • Je krijgt toegang tot een online bibliotheek met presentatie-voorbeelden, voorbeelden van workshops, methodieken, spelletjes, inspiratie van andere instructeurs.

 • Je wordt lid van een team van instructeurs. We zijn maar een klein gebied, maar we hebben een prachtige groep van instructeurs! Je hoeft het warm water niet uit te vinden.

 • Op termijn zal een doorlopende coaching, netwerking en ondersteuning op punt gezet worden.

 

Als je géén gecertificeerde Aware Parenting-instructeur bent:

 • staat het je vrij om mensen de theorie en praktische toepassingen van Aware Parenting te leren,

 • met het verzoek om Dr. Aletha Solter als bron van jouw informatie te vermelden, alsook te verwijzen naar de website en naar de boeken van Dr. Aletha Solter.

 • Je kan echter de term “Aware Parenting” niet gebruiken in de titel van je lessen, workshops of andere aanbiedingen (of in jouw persoonlijke titel of inloggegevens).

bottom of page
433cacbeb53a7d763a82555dcb6fccde04fb43ad