Infosessies en vorming

Op regelmatige basis (1 of 2 keer per jaar) organiseer ik een infosessie rond "Opvoeden zonder straffen en belonen":

Opvoeden, het lijkt een intuïtief proces. Echter, zonder dat we het beseffen is onze omgang met kinderen sterk bepaald door de gedragstheorie waardoor we vooral focussen op gedragscontrole: straffen en belonen werken in vele situaties snel en efficiënt om gewenst gedrag bij kinderen te verkrijgen. Waarom zouden we dan verder zoeken?

 

Deze infosessie wil jou prikkelen om voorbij gedragscontrole te kijken naar de totale en lange-termijn ontwikkeling van kinderen. Als je benieuwd bent naar alternatieven om kinderen discipline bij te brengen op een manier die tegelijk ook je band met het kind positief versterkt, dan is deze lezing iets voor jou.

 

We bekijken de nadelen en valkuilen van straffen en belonen. We verdiepen ons in de drie belangrijkste redenen van probleemgedrag bij kinderen. Jouw begrip hiervan, en je reactie erop, kan al vele onaangename situaties voorkomen. En als je kind het dan toch moeilijk heeft, hoe kan je hier dan constructief mee omgaan? Je wordt aangezet om door de ogen van het kind te leren kijken. Pasklare antwoorden zullen er niet zijn, vermits elk kind, net als zijn ouders, uniek is…

Voor scholen, ouderverenigingen, diensten voor kinderopvang, ... kan deze infosessie op aanvraag ook gegeven worden! Contacteer me gerust voor meer informatie.

Infosessies of interactieve vormingen rond andere thema's of met een andere focus zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld:

  • Help, mijn kind heeft stress! (over het stressysteem en wat je ermee kan doen)

  • Heftige emoties bij kinderen, wat doe je eraan? (wat betekenen emoties, waar dienen ze voor en wat kan jij ermee doen?)

  • Speel goed met kinderen! (hoe speel je met kinderen zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien?)

  • Communiceren met kinderen, hoe doe je dat? (zowel verbaal als non-verbaal?)